ASİYE ZOROĞLU

Giresun’da doğdu. 1999 yılında Alucra İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 2007 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İktisadî&İdari Bilimler Fakültesi’ni birincilik ile tamamladı. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programını 2015 yılında tamamlayan Zoroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen İş Güvenliği Uzmanlığı Başarı Sertifikasını aldı. İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programından 2019 yılında mezun olan Zoroğlu, aynı üniversitenin Yönetim ve Strateji Bölümü’nde Doktora Programına devam etmektedir. Bütün kurumlar toplumsal fayda ürettikleri zaman sürdürülebilir olabilir bilinci ile toplumsal bir paradigma geliştirmek için Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olmuştur.

Profesyonel iş hayatına 2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul Genel Müdürlüğü’nde başladı. Spor İstanbul’da 2008-2012 yılları arasında Stratejik Planlama ve Kalite Yönetim Temsilciliği, 2012-2014 yılları arasında İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne bağlı Sistem Geliştirme Şenliği’nde sorumlu personel olarak görev yaptıktan sonra Eylül 2014 tarihinde Sistem Geliştirme Şefi olarak atandı. Haziran 2018- Şubat 2020 tarihleri arasında Spor İstanbul Proje Geliştirme Müdürü olarak görev yaptı.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi, ISO 140001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçisi olan Zoroğlu, İngilizce bilmektedir.

        AKADEMİK ÇALIŞMALAR

 • 2019, “Kapalı Yüzme Havuzu Sularının Dezenfeksiyonunda Kullanılan Venturi Ozon Sisteminin Toksikolojik Açıdan İncelenmesi”, İstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensitüsü, Sayfa:73.
 • 2016, “Örgütsel İş Tatmini Faktörleri ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayfa: 53.

         UZMANLIKLAR

 • Kalite Yönetim Sistemleri
 • Stratejik Planlama ve Performans Raporu
 • Süreç Yönetimi
 • İç Denetim
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Proje Yönetimi
 • İş Geliştirme
 • Avrupa Birliği Projeleri(Erasmus+ KA1, KA2, Stratejik Ortaklıklar

  DENEYİM

· 2018- 2020 SPOR İSTANBUL PROJE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ/PROJE GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

 • Yeni projeler, spor tesis işletmeciliği ve spor etkinlikleri faaliyetlerinde politika üretmek, iş ve sistem geliştirmek. 
 • Ulusal ve uluslararası hibe programlarının takibini yapmak, ilgili proje çağrılarına yapılacak başvurular ile ilgili program hazırlamak.
 • Proje başvuruları hazırlık aşamalarında potansiyel ortak adayları ile görüşmeleri yürütmek.
 • Ulusal ve uluslararası hibe veren kurumlara şirket adına yapılacak proje başvurularını hazırlanmak ve yürütmek.
 • Projelerin kabulü sonrasında sözleşme imzalanması süreçlerini takip etmek.
 • Projelerin yürütülmesi süreçlerini şirket adına takip etmek; ilgili birimler, proje ortakları ve sözleşme makamları ile iletişimi yönetmek.
 • Sportif gelişmeler ile ilgili araştırmalar yapmak, raporlamak.
 • Sportif yatırımlar ile ilgili master planlar hazırlamak.

Yürüttüğü Projeler

 • Farkın Olsun Proje Yarışması Genel Koordinatörlüğü,
 • Spor Kültürü Çalıştayı Koordinatörlüğü,
 • İstanbul Maratonu Koordinatörlüğü,
 • İstanbul Yarı Maratonu Koordinatörlüğü,
 • Maraton ve Spor Fuarı Koordinatörlüğü,
 • İstanbul’ u Koşuyorum Koordinatörlüğü,
 • İstanbul Çocuk Maratonu Koordinatörlüğü,
 • Spor İstanbul NBA Yetenek Ligi Koordinatörlüğü,
 • Maraton Destek Noktaları Koordinatörlüğü,
 • Yeşil Pil Projesi Genel Koordinatörlüğü,
 • Ofis Oyunları Projesi Koordinatörlüğü,
 • Hareket Ofiste Projesi Koordinatörlüğü,
 • Erasmus KA1, KA2 Proje Koordinatörlüğü.

· 2018 –2014 SPOR İSTANBUL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ/SİSTEM GELİŞTİRME ŞEFİ

 • Kurumsallaşma faaliyetleriyle ilgili politika üretmek ve sistem geliştirme konularında bir üst amirine yardımcı olmak.
 • Birimine ait stratejik amaç, hedef, faaliyet/proje ile ilgili faaliyetleri belirlemede bir üst amirine yardımcı olmak ve takip etmek.
 • Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Doküman Yönetim Sistemi(QDMS)  faaliyetlerinin planlaması, organizasyonu, yürütme, koordinasyon ve kontrolü ile ilgili süreçleri koordine ve takip etmek.
 • Yönetim adına iç denetim gerçekleştirmek ve raporlamak.
 • Kurumsal Kaynak Planlaması(ERP) Projesi ile eşgüdümlü birimlerin prosedür, iş akış şeması, talimat ve formalarını Kalite Yönetim Sistemi, Stratejik Yönetim Sistemi açısından uygunluğunu kontrol etmek ve onaylamak.
 • Stratejik plan faaliyetlerinin planlaması, organizasyonu, yürütme, koordinasyon ve kontrolü ile ilgili süreçleri koordine ve takip eder. Yıllık Performans Raporunu kontrol etmek ve üst yönetimin onayına sunmak.
 • Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması süreçlerinin planlaması, organizasyonu, yürütme, koordinasyon ve kontrolü ile ilgili süreçleri koordine ve takip etmek.
 • Dokümanların Kontrolü, Kayıtların Kontrolü, İç Tetkik, Sürekli İyileştirme, Uygun Olmayan Ürün, Yönetimi Gözden Geçirme, Personel Öneri Sistemi Prosedürlerini, Görev Tanımları, Çalışan Memnuniyet Araştırması ile ilgili faaliyetleri kontrol etmek ve onaylamak.

· 2014 – 2012 SPOR İSTANBUL İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ/SİSTEM GELİŞTİRME PERSONELİ

· 2012 – 2008 SPOR İSTANBUL GENEL MÜDÜR/STRATEJİ GELİŞTİRME ve KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ BÜRO PERSONELİ

 • Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Doküman Yönetim Sistemi(QDMS) faaliyetlerinin planlaması, organizasyonu, yürütme, koordinasyon ve kontrolü ile ilgili süreçleri yapmak.
 • Kurumsal Kaynak Planlaması(ERP) Projesi ile eşgüdümlü birimlerin prosedür, iş akış şeması, talimat ve formalarını Kalite Yönetim Sistemi, Stratejik Yönetim Sistemi açısından uygunluğunu kontrol etmek.
 • Stratejik plan faaliyetlerinin planlaması, organizasyonu, yürütme, koordinasyon ve kontrolü ile ilgili süreçleri yapmak. Yıllık Performans Raporunu hazırlamak.
 • Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması süreçlerinin planlaması, organizasyonu, yürütme, koordinasyon ve kontrolü ile ilgili süreçleri yapmak.
 • Dokümanların Kontrolü, Kayıtların Kontrolü, İç Tetkik, Sürekli İyileştirme, Uygun Olmayan Ürün, Yönetimi Gözden Geçirme, Personel Öneri Sistemi Prosedürlerini, Görev Tanımları, Çalışan Memnuniyet Araştırması ile ilgili faaliyetleri yapmak.

ALDIĞI SERTİFİKALAR

 • Erasmus+KA1, KA2, Eurodesk, 2019.
 • World Marketing Summit, İstanbul Ticaret Odası, 2018.
 • Brand & Sport Summit, Sportsnetgroup, 2018.
 • 26. Kalite Kongresi, Türkiye Kalite Derneği, 2017.
 • 2. Futbol Zirvesi, Türkiye Futbol Federasyonu, 2017.
 • İş Hukuku Eğitimi, Koçak Eğitim&Danışmanlık, 2016.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2015.
 • Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulaması, Ekim 2015, KİM Akademi, 2015.
 • QDMS Yönetici Eğitimi, Bimser Çözüm, Mart-Mayıs 2012.
 • Müşteri Memnuniyeti Eğitim, , TSE, 2012.
 • OHSAS 18001:2007 Baş Tetkikçi Eğitimi(45 Saat),  Capable People, 2011.
 • ISO 14001:2004 Baş Tetkikçi Eğitimi(45 Saat),  Capable People, Mayıs 2011.
 • ISO 14001:2004-OHSAS 18001:2007 Entegre Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi, Swiss Certification, 2011.
 • ISO 9001:2008 Kalite Yön. Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi QMS Auditor/Lead Auditor(45 Saat), Capable People, 2010.

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

 • Türkiye Kalite Derneği (KALDER).
 • İlk Sen Ol Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • Aktif Şehirler Yönetim Kurulu Başkanı

BİLGİSAYAR BECERİSİ

 • Microsoft Office Programları: İleri Derecede (Word – Excel – Power Point,-Visio).
 • Microsoft Dynamics Ax.
 • QDMS Yazılımı.

 İLGİ ALANLARI

 •   Spor, Seyahat, Antik Kentler, Sosyoloji, Tarih, Edebiyat, Sinema.