ENTELEKTÜEL SERMAYE’NİN ÖLÇÜLMESİ

Günümüzde bir şirketi değerlendirirken sadece fiziksel ve finansal sermayelerini dikkate alan yöneticiler, yatırımcılar ya da konuyla ilgili herhangi biri Titanic’teki bir yolcu olmaktan ileriye gidemeyecektir. Çünkü buz dağını sadece görünür kısmıyla değerlendirmekte ve asıl gücü oluşturan ve görünmez varlıkları temsil eden entelektüel sermayeyi gözardı etmektedirler. Bu araştırmanın amacı, Borsa İstanbul’ da işlem gören perakende ticaret şirketlerinin entelektüel sermayelerini “Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı Yöntemi” kullanılarak ölçmek ve çıkan değerleri sektör ortalaması ile kıyaslamaktır.

BLOG ZİNCİR SİSTEMATİĞİ

Günümüzün en revaçta teknolojilerinden bir tanesi olan Blok Zinciri (BlockChain) pek çok kişinin merak ettiği konularının başında gelmektedir. Detayları makalemde……

KAPALI YÜZME HAVUZU SULARININ DEZENFEKSİYON SİSTEMİNDE KULLANILAN VENTURİ OZON SİSTEMİNİN TOKSİKOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Kapalı Yüzme Havuzu Sularının Dezenfeksiyon Sisteminde Kullanılan Venturi Ozon Sisteminin Toksikolojik Açıdan İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZ SUNUMU

Kapalı Yüzme Havuzu Sularının Dezenfeksiyonunda Kullanılan Venturi Ozon Sisteminin Toksikolojik Açıdan İncelenmesi Sunumu

PİL HAKKINDA HERŞEY

Atık Piller Hakkında Her Şey

İÇ GİRİŞİMCİLİK İLE ÖRGÜT YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

İç Girişimcilik ile Örgüt Yapısı Arasındaki İlişki

BELİRSİZLİĞİ YÖNETMEK

“Belirsizlik pek hoş bir durum değildir.” diye tanımlamış Zygmunt Bauman. Peki bu belirsizliği nasıl yöneteceğiz?

VUCA DEĞİŞİM ÇAĞINDA BÜTÜNSEL YÖNETİM PERSFEKTİFİNDEN LİDERLERİN ÖZELLİKLERİ

Şu Covid-19 günlerinde her şey ne kadar da “değişken”, “kararsız”, “karmaşık” ve “belirsizlik” İşte VUCA tam da bu:  VUCA: Değişim Çağında Bütünsel Yönetim Perspektifinden Liderin Özellikleri

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ KONULU PROJEM

Örgütsel İşTatmini Faktörleri ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

SPORAŞK

Kendi geleceğini kendi çabalarıyla şekillendirmek isteyen girişimci ruhlu kişilere rehber olması düşüncesi ile örnek bir iş planı hazırladım. Sizde hazırladığım bu örnek iş planı ile KOSGEB’ e veya diğer melek yatırımcılarınıza sunabileceğiniz içerikler hazırlayabilirsiniz.